Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op de website, bestaande uit broncodes, foto's, afbeeldingen, logo's, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals de webbrowser met deze informatie omgaat. Het gebruik c.q. misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.