Disclaimer

Aansprakelijkheid, auteurswet, copyright HBLtrainingcenter.com, Algemene Voorwaarden, Afmelden        

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van HBLtrainingcenter.com wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op HBLtrainingcenter.com wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is.

In de informatie op HBLtrainingcenter.com kunnen wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van HBLtrainingcenter.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in HBLtrainingcenter.com opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Zonnetolk (ook niet via een eigen netwerk).

HBLtrainingcenter.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van HBLtrainingcenter.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om HBLtrainingcenter.com te kunnen raadplegen. HBLtrainingcenter.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van HBLtrainingcenter.com is verkregen of deel te nemen aan activiteiten welke zijn georganiseerd door HBLtrainingcenter.com.

Op onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden gratis ontvangen stuur hiervoor een e-mail met uw verzoek naar info@HBLtrainingcenter.com u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een exemplaar van ons.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven/sms service
Stuur een e-mail met uw gegevens en melding waarvoor u zich wilt afmelden naar: info@HBLtrainingcenter.com